Osteopatia w leczeniu niepłodności

Osteopatia to szczególny, stosunkowo młody kierunek w leczeniu chorób narządów wewnętrznych, kości, innych tkanek organizmu oraz w diagnostyce różnych patologii bez użycia leków i środków technicznych. Innymi słowy, jest to oddziaływanie na pacjenta poprzez ręce specjalisty.

Problem niepłodności jest często występującym problemem, który należy omówić z osteopatą. Przyczyny tej patologii są różne: na ich rozwój może mieć wpływ stres i zaburzenia endokrynologiczne, skutki procesów zapalnych w narządach pełniących funkcje narządów płciowych oraz endometrioza.

Jak diagnozować?

Te osobliwości nie są łatwo zrozumiałe nawet dla specjalistów zajmujących się tradycyjnymi metodami leczenia. Ich zdaniem choroba jest traktowana jako sekwencja procesów patologicznych, a organizm jest zbiorem powiązanych ze sobą elementów tkankowych. Wszystkie narządy i tkanki są ze sobą tak ściśle połączone, że rozpad jednej ze struktur pociąga za sobą zaburzenia w funkcjonowaniu innych układów. Na tej podstawie staje się jasne, jak ważne jest, aby pary, które po raz pierwszy spotkały się z problemami z niepłodnością, były leczone przez osteopatę. W końcu problem, który spowodował niepłodność, może być inny, a nie tam, gdzie stwierdzono patologię.

Osteopaci pracują z parami, badają, diagnozują każdego partnera, przeprowadzają badanie palpacyjne w formie specjalnego osłuchiwania tkanek ciała technikami osteopatycznymi itp.

Podczas badania ujawnia się zastój krwi i płynu tkankowego w niektórych obszarach układu płciowego oraz pogorszenie regulacji neurohumoralnej. Potrafią nawiązywać subtelne połączenia i „tchnąć” życie w nieprawidłowo funkcjonujący organizm, dokonując technicznych oddziaływań przy pomocy rąk. Ten rodzaj terapii może pomóc w aktywacji procesów redoks w organizmie. Nasilają się procesy usuwania szkodliwych produktów przemiany materii, a tkanki są nasycane tlenem i składnikami odżywczymi. Niezbędne aminokwasy, minerały, witaminy i woda zaczynają harmonijnie funkcjonować, zapewniając normalną aktywność życiową całego organizmu jako całości. Zwiększa się odporność na działanie czynników zakaźnych,

Innymi słowy, celem osteopatów jest ustanowienie transportu płynów w tkankach, synchronizacja tych specjalnych połączeń między tkankami ciała, które są w stanie przywrócić narząd do normalnej funkcjonalności. Do zadań osteopaty wleczeniu niepłodności należy też przywracanie równowagi w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego i zmniejszenie lub redukcja skutków życiowego stresu. Osteopaci dysponuja tu wieloma metodami i technikami pracy, które są niezwykle skuteczne.

Osteopaci praktykują systematyczne podejście do problemu niepłodności i wierzą, że ciało jest jednym połączonym systemem. Jest w stanie wytwarzać przeciwciała, specjalne komórki odpornościowe – limfocyty T i B, hormony, inne substancje czynne oraz komórki biorące udział w złożonych procesach biologicznych. Dzięki regulacji nerwowej i humoralnej organizm jest w stanie reagować na działanie środowiska zewnętrznego i samoleczyć. Ułatwiają to kwalifikacje i umiejętności osteopaty.

Niektóre pary zgłaszają sięd do gabinetu osteopaty po nieudanych próbach zajścia w ciążę tradycyjnymi metodami i metodami leczenia. Po leczeniu osteopatycznym prawdopodobieństwo zajścia w ciążę wzrasta kilkakrotnie.

Współczesne badania wykazały, że techniki osteopatyczne zmniejszają ból i ciśnienie krwi, poprawiają ukrwienie narządów miednicy, poprawiają funkcjonowanie układu nerwowego i hormonalnego oraz przyspieszają przewodzenie impulsów nerwowych. Uaktywnia się odporność na choroby i zmniejsza się zależność od środków znieczulających.

Wniosek

Wszystkie metody stosowane w osteopatii są niewątpliwie korzystne. Przebieg leczenia pomaga obojgu partnerom zauważyć znaczną poprawę stanu. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości ten kierunek wraz z innymi metodami stanie się wiodącym w rozwiązywaniu problemu niepłodności.

Sprawdź inne wpisy